توجا نقشه اختصاصی شما


فضایی برای محققان، گردشگران و مدیرانی که می خواهند از فناوری دانش بنیان استفاده نمایند
ورود به نقشه سامانه ها

توجا نقشه اختصاصی شما

شما می توانید در توجا روی لایه نقشه اختصاصی خود، مکان هایی را ثبت و مشخص کنید تا بتوانید روی هر مکان عملگرهای اختصاصی تعریف نمایید، مثل محتوا یا راهنما شایدم یک پرسش نامه تا با اشتراک آن با دوستان خود سرعت دسترسی برای پیدا کردن اهداف و جمع آوری اطلاعات از آنها را افزایش دهید

ماجراجویی ها روی نقشه گنج

توجا سرویسی جهت انجام امور پیشرفته روی نقشه هاست، که می توان از آن در یک سازمان، یک تجارت یا حتی یک بازی استفاده کرد، بسته به هدف، شما می توانید خواسته خود را در بستتر توجا دنبال نمایید، حال هدف شما پیگیری یا بخش بندی برای کار باشد یا ماجراجویی برای پیدا کردن نقشه گنج


مکان های برجسته

همه مطالب


رایگان استفاده کنید

همین حالا با ثبت نام رایگان، از توجا استفاده کنید

ورود/ثبت نام مشاهده نقشهکلیه حقوق برای توجا | نقشه ساز اختصاصی | مکان نمای پیشرفته محفوظ است | تولید و توسعه در Gilasweb.ir