درباره علی بن مهزیار اهوازی

علی بن مهزیار اهوازی (هندیجانی)، از دانشمندان، محدثان و فقهای معروف سده سوم هجری قمری و از عالمان شیعی بوده است. وی از اصحاب و یاران نزدیک امام رضا (ع)، امام محمد تقی (ع)، امام علی النقی (ع) و امام حسن عسگری (ع) بوده است. علی بن مهزیار احکام دینی را نزد این امامان آموخته بود و در اکثر مناطق به ویژه اهواز نماینده آن ها محسوب می شد. شیخ طوسی در رجال، علی بن مهزیار را از اصحاب نزدیک علی بن موسی الرضا می داند و در مورد وی چنین می گوید: او یک دانشمند معتقد و موثق بود و از یاران پیشوا و نزدیک نهم و دهم شیعیان به حساب می آمد. وی در کتاب «فهرست» نیز درباره علی بن مهزیار اهوازی چنین نوشته است: علی بن مهزیار رحمت الله علیه، روایات فراوان و ثقه دارد و دانشمندی جلیل القدر است. از کتاب های وی می توان به سی و سه کتاب ازجمله کتب حسین بن سعید با زیادت کتاب حروف القرآن و کتاب الانبیاء، کتاب البشارات اشاره کرد.
علی بن مهزیار اهوازی پس از آموختن علم فقه و احکام دینی، آن گونه که از زبان امام هشتم و نهم (ع) روایت شده، از یاران و اصحاب امام محمد تقی (ع) بود و وکیل وی محسوب می شد. بنابراین نزد امام محمد تقی (ع) جایگاه و مقام ویژه ای داشت. علاوه بر این، از اصحاب امام محمد علی نقی (ع) نیز بود و در برخی نواحی وکالت وی را انجام می داد.
از خوبی های علی بن مهزیار از طرف امام محمد تقی و محمد نقی بر شیعیان بسیار تعریف شده است. روایات وی موثق بود و تاکنون هیچ نکوهشی از جانب دانشمندان صورت نگرفته است. اعتقاداتش درست بود و به تصنیف کتاب های مشهور پرداخته است. طبق برخی روایات، وی در زمان امام حسن عسگری (ع) درگذشته بود. طبق روایات تاریخی زمانی که مآمون خلیفه عباسی دستور داد تا امام رضا (ع) به عنوان ولیعهد از مدینه به سمت خراسان حرکت کند، علی بن موسی الرضا در روز شانزدهم ماه صفر سال ۲۰۱ هجری قمری در مسیر حرکتش وارد اهواز شد و چند روزی را آن جا ماند.
بعدها مسجدی به نام مسجدالرضا در محل اقامت امام بنا گردید و علی بن مهزیار وصیت کرده بود او را پس از مرگ در این مسجد دفن کنند. یک سالن در قسمت غربی بقعه وی و مقبره وجود دارد که به احتمال زیاد همان مسجدی است که به آن اشاره گردید. علی بن مهزیار از جانب علی بن موسی الرضا جانشین عبدالله بن جندب شد و وکالت امام جعفر صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) را انجام داده بود. همچنین، از طرف امام محمد تقی و امام هادی (ع) توقیعاتی به وی رسیده بود.

آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی

آرامگاه علی بن مهزیار اهوازی در بافت تاریخی شهر اهواز جای گرفته است. در کنار بارگاه این فقیه شیعی، آرامگاه شماری از کشته‌شدگان جنگ تحمیلی نیز آرام گرفته‌اند. در زمان مراسم مذهبی، شب‌های جمعه و ایام عزاداری، آرامگاه علی بن مهزیار محل گردآمدن عزاداران بسیاری است. این آرامگاه در چند سال گذشته مورد بازسازی اساسی قرار گرفته است.

مطالب مشابه

طراحی سایت در اهوازکلیه حقوق برای توجا | نقشه ساز اختصاصی | مکان نمای پیشرفته محفوظ است | تولید و توسعه در Gilasweb.ir