سامانه مدیریت رویداد توجا


شناخت مغز و اصلاح روش های یادگیری

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

اهواز کیانپارس


شروع از120000تومان

دوشنبه، 14 اسفند 1396

6عصرانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
اینترنتی120000

توضیحات:

Hana Navaserry: Hana Navaserry:انصراف