سامانه مدیریت رویداد توجا


کارگاه آشنایی با وردپرس

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

خوزستان اهواز دانشگاه شهید چمران مرکز رشد واحد های فناور سالن جلسات


شروع از30000تومان

یکشنبه، 20 خرداد 1397

9صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
طلایی30000

توضیحات:

وردپرس چیست؟ معرفی و آشنایی با ساختار قالب های وردپرس معرفی فایل های مختلف قالب وردپرس آشنایی با انواع مطالب و دسته بندی ها و نحوه ایجاد آنهاانصراف