سامانه مدیریت رویداد توجا


جٌنگ شادي

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

بلوار ساحلي كيانپارس كتابخانه مركزي


شروع از10000تومان

جمعه، 9 شهریور 1397

8شبانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
جٌنگ شادي10000

انصراف