سامانه مدیریت رویداد توجا


جشنواره اشتغال کوشان

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

دانشگاه شهید چمران اهواز


شروع از10000تومان

سه شنبه، 21 آبان 1398

8صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
دانشجویی10000

توضیحات:

مدرسه کسب و کار جندی شاپور با همکاری مرکز نوآوری و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز با هدف توانمند سازی دانشجویان برای ورود به بازار کار این جشنواره را که شامل کارگاه های آموزشی متنوع می باشد، برگزار می نماید.انصراف