سامانه مدیریت رویداد توجا


اصول استارتاپ داری

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

دانشگاه شهید چمران اهواز- سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی


شروع از10000تومان

چهارشنبه، 27 آذر 1398

10صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
دانشجویی10000
سایرین30000

توضیحات:

مرکز نوآوری و خلاقیت دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی یک روزه "اصول استارتاپ داری" را با همکاری مدرسه کسب و کار جندی شاپور با حضور آقای آرمان صفایی، یکی از مطرح ترین مدرسان کشور در این زمینه را برگزار می نماید. "ارایه کارت دانشجویی در روز برگزاری کارگاه الزامی است"انصراف