سامانه مدیریت رویداد توجا


تور بازدید دانشجویان نو ورود سال 95 از مرکز رشد واحدهای فناور

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

دانشگاه شهید چمران اهواز- مرکز رشد


رایگان

دوشنبه 15 اذر ماه

9 صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
رایگان0

توضیحات:

این تور اختصاصی برای دانشجویان جدید الورود چمران استانصراف