سامانه مدیریت رویداد توجا


ایده شو جشنواره ایده های نوین آب و انرژی

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

اهواز،گلستان،دانشگاه شهید چمران اهواز


شروع از90000تومان

پنجشنبه، 31 فروردین 1396

8صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
ایده شو جشنواره ایده های نوین آب و انرژی90000

توضیحات:

ایده شو جشنواره ایده های نوین آب و انرژی همراه با جوایز ارزندهانصراف