سامانه مدیریت رویداد توجا


دومین فرآفرین مسجدسلیمان

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

مسجدسلیمان.دانشگاه آزاد واحد مسجدسلیمان


شروع از50000تومان

پنجشنبه، 22 تیر 1396

8صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
تخفیف 50درصد50000

توضیحات:

دومین فرآفرین مسجدسلیمانانصراف