سامانه مدیریت رویداد توجا


همایش بزرگ معرفی برنامه نویسی

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

پردیس، دانشگاه پیام نور اهواز، ساختمان شهید نریمی، طبقه اول، سالن آمفی تئاتر


رایگان

دوشنبه، 1 آبان 1396

11صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
رایگان0

توضیحات:

رویدادی جهت آشنایی دانشجویان با علم رایانه در شاخه برنامه نویسی و چگونگی ارتباط با صنعتانصراف