سامانه مدیریت رویداد توجا


دوره آموزش برنامه نویسی آندروید

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

دانشگاه پیام نور اهواز


شروع از150000تومان

شنبه، 13 آبان 1396

9صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
دوره برنامه نویسی آندروید150000

توضیحات:

تدریس توسط استاد برترکشوری اموزش ساخت انواع اپلیکشن های کاربردی و بازی اعطای مدرک بین المللی با مهر وزارت علومانصراف