سامانه مدیریت رویداد توجا


همایش نهال کاری

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

پردیس دانشگاه پیام نور اهواز


رایگان

دائمی

1صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
رایگان0

توضیحات:

همایش نهال کاری بمناسبت تولد هر دانشجو در هر ماه در دانشگاه پیام نور مرکز اهوازانصراف