سامانه مدیریت رویداد توجا


دومین کارگاه آموزش طراحی پوستر

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید

آدرس مکان برگزاری:

دانشگاه پیام نور مرکز اهواز


رایگان

شنبه، 4 آذر 1396

10صبحانواع مدل بلیط ها سرمایه گذاری(تومان)
ثبت نام کارگاه 4 ساعته طراحی پوستر0

توضیحات:

انجمن مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور اهواز برگزار میکند دومین کارگاه آموزش طراحی پوستر با فتوشاپ شنبه 4 آذر و یک شنبه 5 آذر ساعت 10 تا 12 مکان سایت واقع در ساختمان فناوری اطلاعات ثبت نام 3 آذر در toja.ir ظرفیت فقط 15 نفرانصراف